Susan Gutting Posted Artwork 
7 months ago 
Snow Toward Santa Fe by Susan Gutting
Oil 18" x 24"
View on FASO website 
 3 Likes
Louise Borton  likes this
Kimiko Donohoe  likes this
Joyce Delario  likes this